Phương thức xét

So sánh

Giới thiệu

Chuyên ngành

Đối tượng

Học phí

Tính vượt trội

CHẤT LƯỢNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Điểm chuẩn
Học viện Tài chính 2021

TẠI ĐÂY

HẢI QUAN
VÀ LOGISTICS

PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KIỂM TOÁN

KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP

5 CHUYÊN NGÀNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

"Một môi trường học tập năng động, thân thiện, chất lượng, với đội ngũ cán bộ giảng viên ưu tú, trang thiết bị học tập tiên tiến,... chúng tôi tin rằng Học viện Tài chính sẽ là lựa chọn tin cậy trong lòng các bậc phụ huynh và các em học sinh muốn thành công trên con đường Kế toán - Tài chính...”

>100

Hoạt động hỗ trợ sinh viên mỗi năm

98,27%

Sinh viên có việc làm ngay sau 1 năm tốt nghiệp

>500

Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế

PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

3300

Chỉ tiêu
Chương trình Chuẩn

22

chuyên ngành

6

ngành

4000

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh
dự kiến năm 2021

700

Chỉ tiêu Chương trình
Chất lượng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHẤT LƯỢNG CAO

Đây là Chương trình Đại học chính quy được phát triển trên nền tảng chương trình Chuẩn của Học viện Tài chính, đồng thời định hướng các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế có giá trị toàn cầu. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao được đi thực tế môn học thường xuyên tại các tổ chức, DN; được tham gia NCKH cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hết năm thứ ba, sinh viên đã có thể đi thực tập, làm thêm tại các DN đúng lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. 

Tìm hiểu thêm về 
Chương trình Chuẩn

TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo ưu việt, kết hợp định hướng các chứng chỉ quốc tế
Hơn 60% chương trình học bằng Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 Khung CERF
Sinh viên được học tập thực tế tại các doanh nghiệp, được cung cấp kỹ năng việc làm
Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho sinh viên Chất lượng cao
Đội ngũ Giảng viên hàng đầu, có trình độ cao, nhiệt huyết và uy tín

5 TỶ ĐỒNG học bổng mỗi năm

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp định hướng chứng chỉ ACCA của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc.

Ngoài bằng Cử nhân Đại học chính quy Chương trình Chất lượng cao của Học viện Tài chính, sinh viên còn có cơ hội nhận nhiều văn bằng chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu

Chuyên ngành Hải quan và Logistics định hướng 2 chứng chỉ của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA, đó là chứng chỉ Logistics và chứng chỉ Quản lý chuỗi cung ứng.

Chuyên ngành Phân tích tài chính và chuyên ngành Kiểm toán định hướng chứng chỉ CFAB ICAEW của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Cơ hội được nhận 4 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao của Học viện Tài chính cấp
+ Chứng chỉ Diploma quốc tế về Logistics của FIATA
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Quản lý chuỗi cung ứng của FIATA
+ Chứng chỉ hành nghề Nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cấp, được miễn thi 2 môn trong 3 môn thi.

Chuyên ngành
HẢI QUAN VÀ LOGISTICS

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Bằng cấp - chứng chỉ

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo về lĩnh vực hải quan, dịch vụ kinh doanh logistics và giao nhận ngoại thương, vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
+ Kỹ năng nghiên cứu, phân tích đánh giá, phát hiện, dự báo và đề xuất chính sách, phản biện chính sách hải quan, thuế, logistics và chuỗi cung ứng.

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia về hải quan, logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty dịch vụ logistics đa quốc gia, công ty giao nhận và vận tải quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, công ty tư vấn về thủ tục hải quan và thuế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về hải quan và logistics tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu; công chức tại các cơ quan Hải quan và Thuế.

200

Chỉ tiêu

A01; D01; D07

Chuyên ngành
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia phân tích tài chính tại các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức tín dụng.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về phân tích tài chính tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích tài chính vi mô và vĩ mô, khả năng dự báo tài chính.
+ Khả năng đánh giá hiệu lực và hiệu quả chiến lược, kế hoạch tài chính đã xây dựng, triển khai trong DN, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp, 
+ Khả năng phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích rủi ro, chiến lược quản trị danh mục đầu tư.

100

Chỉ tiêu

A01; D01; D07

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Chuyên ngành
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA

+ Kiến thức chuyên sâu, đồng bộ và khả năng ứng dụng một cách sáng tạo công tác quản trị tài chính, nhận diện rủi ro, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN.
+ Kỹ năng đánh giá và đưa ra các quyết định tài chính trên cơ sở am hiểu các quy luật kinh tế chung và đặc điểm riêng của từng DN.
+ Kỹ năng phân tích tài chính và dự báo tài chính độc lập nhằm tư vấn cho DN đưa ra những quyết định tài chính tối ưu.

+ Chuyên viên tài chính, chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính tại các cơ quan Nhà nước, tập đoàn công ty đa quốc gia, DN tài chính và phi tài chính. 
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về tài chính DN tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

150

Chỉ tiêu

A01; D01; D07

Chuyên ngành
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA

+ Thuần thục trong việc lập và phân tích Báo cáo tài chính; Báo cáo thuế
+ Kỹ năng tổ chức và vận dụng kiến thức chuyên môn để triển khai công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị một cách độc lập.
+ Kỹ năng phân tích và am hiểm, xử lý tốt với những vấn đề mới và những thay đổi của Luật, chuẩn mực, chế độ kế toán.

+ Kế toán viên; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính; kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên,… tại tất cả các tổ chức, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên chuyên môn tại các trường Đại học, Học viện, các viện nghiên cứu…

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

150

Chỉ tiêu

A01; D01; D07

Chuyên ngành

KIỂM TOÁN

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo ra những cử nhân, lao động toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.
+ Kiến thức chuyên sâu về kiểm toán theo thông lệ của Việt Nam và quốc tế.
+ Khả năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình, thu thập thông tin, và lập báo cáo kiểm toán. 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Vị trí việc làm

+ Kiểm toán viên, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán; kiểm soát nội bộ, kiểm soát viên, kế toán viên... cho mọi lĩnh vực công, tư, trong nước và quốc tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về kiểm toán tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

100

Chỉ tiêu

A01; D01; D07

Chương trình dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người phù hợp nhất mới được lựa chọn. Hãy cân nhắc kỹ mình có hội tụ những điểm sau hay không trước khi đăng ký.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG
PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH

1

Khát khao vượt trội để vươn tới thành công

Thí sinh sẵn sàng chuẩn bị cho những thử thách gian nan, không "dễ thở", những tác vụ mà sinh viên bình thường có thể không trải qua. Nhưng sau đó, những điều học được chính là giá trị mà em được trang bị cho thành công trong tương lai.

2

Có trình độ Tiếng Anh vững vàng

Có chứng chỉ Tiếng anh đạt từ 1050 SAT hoặc 22 ACT hoặc 5.5 IELTS hoặc 55 TOEFL iBT trở lên, hoặc vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do Học viện tổ chức.

3

Sẵn sàng đầu tư chi phí xứng đáng cho tương lai

Thí sinh và gia đình sẵn sàng chi trả học phí cao gấp 4 lần so với chương trình tiêu chuẩn của của Học viện. Đổi lại, tất cả những gì tốt nhất của Học viện từ chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên tới cơ sở vật chất đều dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao.

Đăng ký

5 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.


(2) Xét tuyển thẳng HSG bậc THPT.


(3) Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2020.


(4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT 2020.


(5) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.

DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN
DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG HSG BẬC THPT 

5/2020

Chuẩn bị
hồ sơ

22/8/2020

31/8/2020

Xác nhận
nhập học

23/6 - 23/7/2020

Nộp hồ sơ
trực tuyến
qua website

Công bố
kết quả

Tân SV Chương trình Chất lượng cao
Học viện Tài chính

Nộp hồ sơ 
qua bưu điện

23/6 - 31/7/2020

4/7 - 31/7 và
13/8 - 16/8/2020

Nộp hồ sơ
trực tiếp
tại Học viện

MÃ NGÀNH VÀ ĐỐI TƯỢNG XÉT

Học phí trung bình

3.750.000đ/tháng

If you never try
You will never know

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Chương trình Chất lượng cao có phải Đại học chính quy hay là hệ liên kết quốc tế?

Chương trình chất lượng cao là chương trình Đại học chính quy được phát triển từ chương trình tiêu chuẩn của Học viện Tài chính, trong đó có bổ sung những học phần, nội dung ưu việt, cập nhật, tiên tiến. Đồng thời có sự kết hợp với các chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu, từ đó nâng cao ưu thế cho người học. Sinh viên tốt nghiệp ra trường nhận bằng đại học chính quy của Học viện Tài chính, và có cơ hội nhận các chứng chỉ quốc tế khác.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao học ở cơ sở khác với sinh viên chương trình tiêu chuẩn không?

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao học cùng với sinh viên chương trình tiêu chuẩn tại Trụ sở của Học viện Tài chính tại Số 58, phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, phòng học của sinh viên Chất lượng cao được thiết kế với tiêu chuẩn riêng, hiện đại và tiện nghi. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao vẫn tham gia các hoạt động phong trào chung cùng với sinh viên toàn Học viện.

Có phải các bạn không đỗ đại học thì thường chọn Chương trình Chất lượng cao không?

Hoàn toàn không phải! Tiêu chuẩn đầu vào của Chương trình Chất lượng cao luôn cao hơn so với chương trình tiêu chuẩn. Cụ thể: điểm sàn thi THPT tối thiểu để được xét vào Chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính là 18, còn chương trình tiêu chuẩn là 17. Chương trình Chất lượng cao đòi hỏi trình độ Tiếng Anh đầu vào, còn chương trình tiêu chuẩn thì không. 

Xem thêm Đề án tuyển sinh 2020 của Học viện Tài chính

Tiếng Anh em không tốt lắm, liệu có theo học được không? Nếu không theo nổi thì sau chuyển về chương trình tiêu chuẩn được không?

Ngay từ bây giờ em có thể trau dồi Tiếng Anh của mình để kịp kỳ thi tuyển Tiếng Anh đầu vào của Chương trình Chất lượng cao. Nếu sau 02 kỳ học tại Chương trình Chất lượng cao em cảm thấy không thể tiếp tục theo được thì em có thể làm đơn để xin chuyển về chương trình tiêu chuẩn.

Các hình thức xét tuyển như thế nào và cách nộp hồ sơ ra sao?

Em click box "Cách nộp HS" ngay bên tay phải để đọc hướng dẫn chi tiết nhé! Chúc em sớm trở thành Tân sinh viên Khóa 58 chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính! Hẹn gặp em!

Học viện Tài chính
Trụ sở: Số 58, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 097.3535.486

www.hvtc.edu.vn        www.aof.edu.vn

Học viện Tài chính © 2020

+ Số 53E Phan Phù Tiên, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
+ Số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
+ Số 162 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP.Hà Nội.

Các cơ sở đào tạo

Follow us on

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Tìm hiểu thêm về
Chương trình Chuẩn

Giới thiệu

Chuyên ngành

Tính vượt trội

Đối tượng

Học phí

Xét tuyển

So sánh

MÃ XÉT TUYỂN

Sẵn sàng trở thành Tân sinh viên
Chương trình Chất lượng cao
Học viện Tài chính

BAN TỔ CHỨC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI AEP THE FACE 2021

BẤM NGAY TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT KẾT QUẢ