Phương thức xét

TÀI CHÍNH
TÀI - TÂM - CHÍNH

So sánh

Vượt trội

Giới thiệu

Chuyên ngành

Đối tượng

Học phí

Chỉ tiêu

CHẤT LƯỢNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

GỌI ĐIỆN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Điểm chuẩn
Học viện Tài chính 2021

TẠI ĐÂY

HẢI QUAN
VÀ LOGISTICS

PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KIỂM TOÁN

KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP

5 CHUYÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

3000

Chỉ tiêu
Chương trình Chuẩn

26

chuyên ngành

6

ngành

4200

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh
năm 2023

1080

Chỉ tiêu Chương trình
Chất lượng cao

Xem chi tiết

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

"Một môi trường học tập năng động, thân thiện, chất lượng, với đội ngũ cán bộ giảng viên ưu tú, trang thiết bị học tập tiên tiến,... chúng tôi tin rằng Học viện Tài chính sẽ là lựa chọn tin cậy trong lòng các bậc phụ huynh và các em học sinh muốn thành công trên con đường Kế toán - Tài chính...”

>100

Hoạt động hỗ trợ sinh viên mỗi năm

98,23%

Sinh viên có việc làm ngay sau 1 năm tốt nghiệp

>500

Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế

PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CHẤT LƯỢNG CAO
Đây là Chương trình Đại học chính quy được phát triển trên nền tảng chương trình Chuẩn của Học viện Tài chính, đồng thời định hướng các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế có giá trị toàn cầu. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao được đi thực tế môn học thường xuyên tại các tổ chức, DN; được tham gia NCKH cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hết năm thứ ba, sinh viên đã có thể đi thực tập, làm thêm tại các DN đúng lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. 

CHUYÊN NGÀNH

5

Chương trình Chất lượng cao

TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình đào tạo ưu việt, kết hợp định hướng các chứng chỉ quốc tế
Hơn 60% chương trình học bằng Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 Khung CERF
Sinh viên được học tập thực tế tại các doanh nghiệp, được cung cấp kỹ năng việc làm
Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho sinh viên Chất lượng cao
Đội ngũ Giảng viên hàng đầu, có trình độ cao, nhiệt huyết và uy tín

5 TỶ ĐỒNG học bổng mỗi năm

Chuyên ngành
HẢI QUAN VÀ LOGISTICS

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Cơ hội được nhận 4 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao của Học viện Tài chính cấp
+ Chứng chỉ Diploma quốc tế về Logistics của FIATA
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Quản lý chuỗi cung ứng của FIATA
+ Chứng chỉ hành nghề Nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cấp, được miễn thi 2 môn trong 3 môn thi.

Bằng cấp - chứng chỉ

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo về lĩnh vực hải quan, dịch vụ kinh doanh logistics và giao nhận ngoại thương, vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
+ Kỹ năng nghiên cứu, phân tích đánh giá, phát hiện, dự báo và đề xuất chính sách, phản biện chính sách hải quan, thuế, logistics và chuỗi cung ứng.

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia về hải quan, logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty dịch vụ logistics đa quốc gia, công ty giao nhận và vận tải quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, công ty tư vấn về thủ tục hải quan và thuế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về hải quan và logistics tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu; công chức tại các cơ quan Hải quan và Thuế.

200

Chỉ tiêu
A01; D01; D07

Mã xét tuyển: 7340201C06                                      Điểm chuẩn năm trước: 34,28

Chuyên ngành
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia phân tích tài chính tại các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức tín dụng.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về phân tích tài chính tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích tài chính vi mô và vĩ mô, khả năng dự báo tài chính.
+ Khả năng đánh giá hiệu lực và hiệu quả chiến lược, kế hoạch tài chính đã xây dựng, triển khai trong DN, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp, 
+ Khả năng phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích rủi ro, chiến lược quản trị danh mục đầu tư.

100

Chỉ tiêu
A01; D01; D07

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Mã xét tuyển: 7340201C09                                         Điểm chuẩn năm trước: 33,63

Chuyên ngành
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA
+ Kiến thức chuyên sâu, đồng bộ và khả năng ứng dụng một cách sáng tạo công tác quản trị tài chính, nhận diện rủi ro, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN.
+ Kỹ năng đánh giá và đưa ra các quyết định tài chính trên cơ sở am hiểu các quy luật kinh tế chung và đặc điểm riêng của từng DN.
+ Kỹ năng phân tích tài chính và dự báo tài chính độc lập nhằm tư vấn cho DN đưa ra những quyết định tài chính tối ưu.
+ Chuyên viên tài chính, chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính tại các cơ quan Nhà nước, tập đoàn công ty đa quốc gia, DN tài chính và phi tài chính. 
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về tài chính DN tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

290

Chỉ tiêu
A01; D01; D07

Mã xét tuyển: 7340201C11                                         Điểm chuẩn năm trước: 33,33

Chuyên ngành
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA
+ Thuần thục trong việc lập và phân tích Báo cáo tài chính; Báo cáo thuế
+ Kỹ năng tổ chức và vận dụng kiến thức chuyên môn để triển khai công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị một cách độc lập.
+ Kỹ năng phân tích và am hiểm, xử lý tốt với những vấn đề mới và những thay đổi của Luật, chuẩn mực, chế độ kế toán.
+ Kế toán viên; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính; kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên,… tại tất cả các tổ chức, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên chuyên môn tại các trường Đại học, Học viện, các viện nghiên cứu…

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

290

Chỉ tiêu
A01; D01; D07

Mã xét tuyển: 7340301C21                                            Điểm chuẩn năm trước: 32,95

Chuyên ngành

KIỂM TOÁN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo ra những cử nhân, lao động toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.
+ Kiến thức chuyên sâu về kiểm toán theo thông lệ của Việt Nam và quốc tế.
+ Khả năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình, thu thập thông tin, và lập báo cáo kiểm toán. 

Vị trí việc làm

+ Kiểm toán viên, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán; kiểm soát nội bộ, kiểm soát viên, kế toán viên... cho mọi lĩnh vực công, tư, trong nước và quốc tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về kiểm toán tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

200

Chỉ tiêu
A01; D01; D07

Mã xét tuyển: 7340301C22                                       Điểm chuẩn năm trước: 33,85

Chương trình dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người phù hợp nhất mới được lựa chọn. Hãy cân nhắc kỹ mình có hội tụ những điểm sau hay không trước khi đăng ký.

AI NÊN ĐĂNG KÝ?

1

Khát khao vượt trội để vươn tới thành công

Thí sinh sẵn sàng chuẩn bị cho những thử thách gian nan, không "dễ thở", những tác vụ mà sinh viên bình thường có thể không trải qua. Nhưng sau đó, những điều học được chính là giá trị mà em được trang bị cho thành công trong tương lai.

2

Có trình độ Tiếng Anh vững vàng

Có chứng chỉ Tiếng anh đạt từ 1050 SAT hoặc 22 ACT hoặc 5.5 IELTS hoặc 55 TOEFL iBT trở lên, hoặc vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do Học viện tổ chức.

3

Sẵn sàng đầu tư chi phí xứng đáng cho tương lai

Thí sinh và gia đình sẵn sàng chi trả học phí cao gấp 2.5 lần so với chương trình tiêu chuẩn của của Học viện. Đổi lại, tất cả những gì tốt nhất của Học viện từ chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên tới cơ sở vật chất đều dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao.

Đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

AI NÊN ĐĂNG KÝ?

Chương trình dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người phù hợp nhất mới được lựa chọn. Hãy cân nhắc kỹ mình có hội tụ những điểm sau hay không trước khi đăng ký.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Dành cho cả Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Chuẩn

5 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.


(2) Xét tuyển thẳng HSG bậc THPT.


(3) Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2020.


(4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT 2020.


(5) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.

DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN
DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG HSG BẬC THPT 

5/2020
Chuẩn bị
hồ sơ
22/8/2020
31/8/2020
Xác nhận
nhập học
23/6 - 23/7/2020
Nộp hồ sơ
trực tuyến
qua website
Công bố
kết quả
Tân SV Chương trình Chất lượng cao
Học viện Tài chính
Nộp hồ sơ 
qua bưu điện
23/6 - 31/7/2020
4/7 - 31/7 và
13/8 - 16/8/2020
Nộp hồ sơ
trực tiếp
tại Học viện

MÃ NGÀNH VÀ ĐỐI TƯỢNG XÉT

Học phí

48 - 50 triệu đồng
SV/năm học

If you never try
You will never know

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Xem thêm những câu hỏi thường gặp

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao học ở cơ sở khác với sinh viên chương trình tiêu chuẩn không?

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao học cùng với sinh viên chương trình tiêu chuẩn tại Trụ sở của Học viện Tài chính tại Số 58, phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, phòng học của sinh viên Chất lượng cao được thiết kế với tiêu chuẩn riêng, hiện đại và tiện nghi. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao vẫn tham gia các hoạt động phong trào chung cùng với sinh viên toàn Học viện. Em có thể bấm vào mục So sánh để thấy rõ sự khác biệt của hai chương trình nhé

Xem thêm những câu hỏi thường gặp

Tiếng Anh em không tốt lắm, liệu có theo học được không? Nếu không theo nổi thì sau chuyển về chương trình tiêu chuẩn được không?

Ngay từ bây giờ em có thể trau dồi Tiếng Anh của mình để kịp kỳ thi tuyển Tiếng Anh đầu vào của Chương trình Chất lượng cao. Nếu sau 02 kỳ học tại Chương trình Chất lượng cao em cảm thấy không thể tiếp tục theo được thì em có thể làm đơn để xin chuyển về chương trình tiêu chuẩn.

Các hình thức xét tuyển như thế nào và cách nộp hồ sơ ra sao?

Em kéo lên phần Phương thức xét tuyển ở trên để biết rõ hơn nhé! Chúc em sớm trở thành Tân sinh viên Khóa 59 chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính! Hẹn gặp em!

Chương trình Chất lượng cao có phải Đại học chính quy hay là hệ liên kết quốc tế?

Có phải các bạn không đỗ đại học thì thường chọn Chương trình Chất lượng cao không?

Hoàn toàn không phải! Tiêu chuẩn đầu vào của Chương trình Chất lượng cao luôn cao hơn so với chương trình chuẩn. Cụ thể: điểm sàn thi THPT tối thiểu để được xét vào Chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính năm 2020 là 24, còn chương trình chuẩn là 20. Chương trình Chất lượng cao đòi hỏi trình độ Tiếng Anh đầu vào, còn chương trình chuẩn thì không. Năm 2020, điểm chuẩn chuyên ngành cao nhất vào CLC là 31.80 (Môn Tiếng Anh nhân đôi)

Chương trình chất lượng cao là chương trình Đại học chính quy được phát triển từ chương trình tiêu chuẩn của Học viện Tài chính, trong đó có bổ sung những học phần, nội dung ưu việt, cập nhật, tiên tiến. Đồng thời có sự kết hợp với các chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu, từ đó nâng cao ưu thế cho người học. Sinh viên tốt nghiệp ra trường nhận bằng đại học chính quy của Học viện Tài chính, và có cơ hội nhận các chứng chỉ quốc tế khác.

Học viện Tài chính
Trụ sở: Số 58, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline Chương trình Chất lượng cao
09.040404.72

hvtc.edu.vn | tuyensinhclc.hvtc.edu.vn

Học viện Tài chính © 2021

+ Số 69 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
+ Số 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Các cơ sở đào tạo

Follow us on

ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM THÔNG TIN

Giới thiệu

Chuyên ngành

Tính vượt trội

Đối tượng xét tuyển

Học phí

Phương thức
xét tuyển

So sánh với
chương trình chuẩn

Chỉ tiêu ĐHCQ

ĐĂNG KÝ

x2

Cơ hội đỗ
Học viện Tài chính

00
00
00
00

CÒN

NGÀY        GIỜ         PHÚT       GIÂY

XÉT TUYỂN
TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
VÀO CHẤT LƯỢNG CAO

BAN TỔ CHỨC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI AEP THE FACE 2021

BẤM NGAY TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT KẾT QUẢ

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo về lĩnh vực hải quan, dịch vụ kinh doanh logistics và giao nhận ngoại thương, vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
+ Kỹ năng nghiên cứu, phân tích đánh giá, phát hiện, dự báo và đề xuất chính sách, phản biện chính sách hải quan, thuế, logistics và chuỗi cung ứng.

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia về hải quan, logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty dịch vụ logistics đa quốc gia, công ty giao nhận và vận tải quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, công ty tư vấn về thủ tục hải quan và thuế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về hải quan và logistics tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu; công chức tại các cơ quan Hải quan và Thuế.
Cơ hội được nhận 4 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao của Học viện Tài chính cấp
+ Chứng chỉ Diploma quốc tế về Logistics của FIATA
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Quản lý chuỗi cung ứng của FIATA
+ Chứng chỉ hành nghề Nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cấp, được miễn thi 2 môn trong 3 môn thi.

Bằng cấp - chứng chỉ

CHUYÊN NGÀNH
HẢI QUAN VÀ LOGISTICS

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Vị trí việc làm

+ Chuyên gia phân tích tài chính tại các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức tín dụng.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về phân tích tài chính tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

Mục tiêu đào tạo

+ Kiến thức chuyên sâu và kỹ năng phân tích tài chính vi mô và vĩ mô, khả năng dự báo tài chính.
+ Khả năng đánh giá hiệu lực và hiệu quả chiến lược, kế hoạch tài chính đã xây dựng, triển khai trong DN, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp, 
+ Khả năng phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích rủi ro, chiến lược quản trị danh mục đầu tư.

Headline

CHUYÊN NGÀNH
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA
+ Kiến thức chuyên sâu, đồng bộ và khả năng ứng dụng một cách sáng tạo công tác quản trị tài chính, nhận diện rủi ro, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN.
+ Kỹ năng đánh giá và đưa ra các quyết định tài chính trên cơ sở am hiểu các quy luật kinh tế chung và đặc điểm riêng của từng DN.
+ Kỹ năng phân tích tài chính và dự báo tài chính độc lập nhằm tư vấn cho DN đưa ra những quyết định tài chính tối ưu.
+ Chuyên viên tài chính, chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính tại các cơ quan Nhà nước, tập đoàn công ty đa quốc gia, DN tài chính và phi tài chính. 
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về tài chính DN tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

CHUYÊN NGÀNH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cơ hội nhận được 3 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chính quy chất lượng cao của Học viện Tài chính
+ Bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của Trường Đại học Oxford Brookes
+ Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của ACCA
+ Thuần thục trong việc lập và phân tích Báo cáo tài chính; Báo cáo thuế
+ Kỹ năng tổ chức và vận dụng kiến thức chuyên môn để triển khai công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị một cách độc lập.
+ Kỹ năng phân tích và am hiểm, xử lý tốt với những vấn đề mới và những thay đổi của Luật, chuẩn mực, chế độ kế toán.
+ Kế toán viên; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính; kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên,… tại tất cả các tổ chức, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên chuyên môn tại các trường Đại học, Học viện, các viện nghiên cứu…

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Bằng cấp - chứng chỉ

CHUYÊN NGÀNH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Cơ hội được nhận 2 văn bằng:
+ Bằng cử nhân chất lượng cao chính quy của Học viện Tài chính
+ Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh CFAB của ICAEW

Bằng cấp - chứng chỉ

Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo ra những cử nhân, lao động toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.
+ Kiến thức chuyên sâu về kiểm toán theo thông lệ của Việt Nam và quốc tế.
+ Khả năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình, thu thập thông tin, và lập báo cáo kiểm toán. 

Vị trí việc làm

+ Kiểm toán viên, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán; kiểm soát nội bộ, kiểm soát viên, kế toán viên... cho mọi lĩnh vực công, tư, trong nước và quốc tế.
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về kiểm toán tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu...

CHUYÊN NGÀNH
KIỂM TOÁN

Xét tuyển 
học sinh giỏi bậc thpt

Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển HSG bậc THPT nếu có Hạnh kiểm tốt 3 năm THPT và:

Ưu tiên (1)
Là HSG quốc gia, quốc tế

Ưu tiên (2)
Là HS lớp chuyên của trường chuyên có 02 năm học lực giỏi trở lên (trong đó có năm lớp 12) + Giải cấp tỉnh hoặc Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Ưu tiên (3)
Là HS trường bình thường có 02 năm học lực giỏi trở lên (trong đó có năm lớp 12) + Giải cấp tỉnh hoặc Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Ưu tiên (4)
Là HS trường chuyên có 03 năm học lực giỏi (mỗi môn lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển >= 7,0)

Ưu tiên (5)
Là HS trường bình thường có 03 năm học lực giỏi (mỗi môn lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển >= 7,0)

Lưu ý:

HSG quốc gia, quốc tế
là thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế/Cuộc thi KHKT quốc tế; Hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, tư/khuyến khích trong kỳ thi HSG quốc gia/Cuộc thi KHKT quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các môn Toán, Lý, Hóa, Tin, Anh, Văn.

Giải cấp tỉnh
gồm giải nhất, nhì, ba HSG cấp tỉnh hoặc KHKT cấp tỉnh về một trong các môn Toán, Lý, Hóa, Tin, Anh, Văn.

Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
tối thiểu đạt 1050 SAT hoặc 22 ACT hoặc 5.5 IELTS hoặc 55 TOEFL iBT

Xét tuyển 
dựa vào kết quả thi thpt

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành của Học viện, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Trường hợp chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đợt kế tiếp.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đợt bổ sung (đợt 2, 3...) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 vào Học viện.

Xét tuyển 
KẾT HỢP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ VỚI ĐIỂM THI THPT

Những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có kết quả điểm thi 02 bài/môn thi Toán + Ngữ văn hoặc Toán + Vật lý hoặc Toán + Hóa học từ 11 điểm trở lên và có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 hoặc kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc ACT (American College Testing) đạt tối thiểu từ 22 điểm
Xét tuyển bình đẳng với đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)
Trong đó: - Điểm môn 1: Là điểm môn Toán
- Điểm môn 2: Là điểm môn Ngữ văn hoặc Vật lý hoặc Hóa học
- Điểm môn 3: Là điểm tiếng Anh quốc tế quy đổi theo thang điểm 10
- ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành
TTIELTSTOEFL iBTSATACTQuy đổi theo thang điểm 10
15.555 - dưới 601050 - dưới 120022 - dưới 269.5
2>= 6.0>= 60>= 1200>= 2610

Xét tuyển 
DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG HN VÀ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY CỦA TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển.

- Với điểm thi của Đại học Quốc gia Hà Nội:
Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Với điểm thi của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội:
Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/40 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Xét tuyển 
THẲNG VÀ ƯU TIÊN CỘNG ĐIỂM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

TTMã xét tuyểnChuyên ngành và NgànhMã tổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêuĐiểm chuẩn 2021Điểm chuẩn 2022
57340301C22Kiểm toán, ngành Kế toánA01; D01; D0720035.7333.85
27340201C09Phân tích tài chính, ngành Tài chính - Ngân hàngA01; D01; D0710035.6333.63
17340201C06Hải quan và Logisctics, ngành Tài chính - Ngân hàngA01; D01; D0720036.2234.28
37340201C11Tài chính doanh nghiệp, ngành Tài chính - Ngân hàngA01; D01; D0729035.7033.33
47340301C21Kế toán doanh nghiệp, ngành Kế toánA01; D01; D0729035.1332.95
TTMã xét tuyểnNgànhMã tổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêuĐiểm chuẩn năm 2021Điểm chuẩn năm 2022
17220201Ngôn ngữ Anh ( Điểm môn Tiếng Anh nhân đôi)A01; D01; D0720035.7734.32
27310101Kinh tếA01; D01; D0724026.3525.75
37340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; D0724026.7026.15
47340201Tài chính - Ngân hàngA00; A01; D01; D07136026.10 - 26.45 (D01)25.45
57340301Kế toánA00; A01; D01; D0784026.55 - 26.95 (D01)26.2
67340405Hệ thống thông tin quản lýA00; A01, D01; D0712026.1025.9

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (ĐẠI TRÀ)

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

LỰA CHỌN
HỆ ĐHCQ MÀ BẠN QUAN TÂM

CHƯƠNG
TRÌNH
CHẤT LƯỢNG CAO
CHƯƠNG
TRÌNH
CHUẨN (ĐẠI TRÀ)

Phương thức xét tuyển